Kim jesteśmy

Założyliśmy to stowarzyszenie aby w Polsce istniała organizacja, która głosem pracownic i pracowników ochrony zdrowia oraz osób związanych z prawami pacjentek i pacjentów opowie się za medycyną opartą na rzetelnych podstawach naukowych oraz na poszanowaniu praw pacjentek i pacjentów. Zapewniamy niezbędny głos, który sprzeciwia się wykorzystywaniu medycyny dla celów dominacji ideologicznej i religijnej oraz opowiada się za szacunkiem dla osób potrzebujących pomocy medycznej.

 

Wśród założycielek i założycieli stowarzyszenia są:

 • Krzysztof Bogusz – lekarz zainteresowany medycyną opartą na dowodach naukowych.
 • Ada Frankowska – studentka kierunku lekarskiego.
 • Natalia Jakacka – lekarka, studentka bioetyki, w trakcie specjalizacji z hematologii.
 • Anna Kacprzyk – studentka kierunku lekarskiego, działaczka społeczna.
 • Paulina Łopatniuk – lekarka, specjalistka patomorfologii, popularyzatorka nauki.
 • Marta Ogrodnik – lekarka zainteresowana dziedziną bioetyki.
 • Maciej Okoń – fizjoterapeuta, promuje zawód w oparciu o dowody naukowe i klinicznie istotne informacje.
 • Paweł Piwowarczyk – lekarz zainteresowany medycyną opartą na dowodach naukowych.
 • Anna Rahnama – lekarka, studentka bioetyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilku lat zajmująca się pseudonauką w przestrzeni publicznej, prowadzi edukację w zakresie szczepień ochronnych, propagatorka medycyny opartej na faktach.
 • Martyna Równiak – studentka kierunku lekarskiego.
 • Jaśmina Różańska – ratowniczka medyczna, studentka bioetyki, działaczka społeczna.
 • Jakub Zawiła-Niedźwiecki – filozof, bioetyk, asystent naukowy i doktorant w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent zarządzania na Oxford Brookes University (MBA).