Stanowisko w sprawie wyboru Bogdana Chazana na świętokrzyskiego Konsultanta Wojewódzkiego

Uważamy za skandaliczne powołanie prof. Bogdana Chazana na stanowisko świętokrzyskiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa.

Profesor Bogdan Chazan jest lekarzem, który niejednokrotnie występował publicznie przeciwko współczesnej wiedzy medycznej, m.in. popierając tzw. “naprotechnologię” jako metodę leczenia niepłodności czy też porównując antykoncepcję postkoitalną do aborcji. Jego medialne wypowiedzi są nacechowane wyłącznie ideologią, a nie medycyną opartą na faktach (EBM). Sytuacją skandaliczną jest, gdy na stanowisko konsultanta wojewódzkiego zostaje powołany ktoś, kto podejmuje decyzje medyczne wyłącznie w oparciu o swój światopogląd, a nie wartości pacjentki. Ktoś, kto ignoruje najnowsze osiągnięcia medycyny reprodukcyjnej, jednocześnie odmawiając ich swoim pacjentkom.

Wzywamy wojewodę, Agatę Wojtyszek, do jak najszybszego wybrania na to stanowisko osoby, która na pierwszym miejscu będzie stawiała dobro pacjentek, a także zadba o wysoki poziom kształcenia lekarzy i praktyki w tej dziedzinie medycyny zgodny z aktualnym stanem wiedzy.

Stowarzyszenie na rzecz Polityki Zdrowotnej Opartej na Nauce